Semirtiradigan dori vositalari

Semirtiradigan dori vositalari — Kortikosteroidlar (prednizolon, gidrokortizon) — Antidepressantlar (amitriptilin, mitrazapin, sitalopram, paroksetin, imipramin) — Homiladorlikdan saqlovchi dori vositalari Bu vositalar ishtahani qo‘zg‘ab, moddalar almashinuvini sekinlashtiradi, hamda gormonal disbalans chaqiradi. @taomlanish_ilmi